1 Çınar Ertuğrul Gazi

Ertuğrul Gazi Osman beyin babası
Ertuğrul Gazi Osman beyin babası

Ertuğrul Gazi ve Osmanlı Beyliğinin temelleri

Ertuğrul Gazi, Gündüz Alp´in oğlu ve Osmanlı devleti ve hanedanın kurucusu Osman Bey´in babasıdır.

Ertuğrul Gazi 1188 yılında doğmuştur. Babası Gündüz Alp annesi Hayme Ana´dır.

1300 yılında Osman bey´in Bilecik fethi anlatılırken babasının adı “Ertuğrul” şeklinde kaydedilmiştir.

Ayrıntılı bilgi için https://www.ttk.gov.tr/tarihveegitim/osmanli-padisahlari/

Selçuklu kaynaklarında “Rum ucunu kayı´dan Ertuğrul´a ,Gündüz Alp ve Gök Alp´e verdi” denilmektedir.

Osman Gazi´nin bastırdığı bir para da Ertuğrul gazi´nin babasının adı Gündüz Alp yazılıdır.

İstanbul Arkeoloji müzesinde sergilenen para da “Gündüz Alp oğlu Ertuğrul oğlu Osman adına bastırılmıştır” diye yazar.

Bazı kaynaklar da babasının Sülyeman Şah olduğu da geçer.

Eğtuğrul ismi Osmanlı da kullanılan bir isimdir.II.Abdülhamit dönemi örnek gösterilebilir.https://www.iyiogretmen.com/japonya%c2%ad%c2%ad%c2%adda-batan-ertugrul-firkateyni/tarih/

Ertuğrul Gazi´nin Şahsiyeti ve Devrinin olayları

Ertuğrul Gazi ihtiyatlı sabırlı ve vefakardı. Selçuklu sultanına her zaman itaat etmiştir.

Ertuğrul Gazi Moğol baskısından geldikleri Anadolu da kardeşleriyle aşiretine yurt bulma konusunda çok başarılı olmuşlardır.

Ertuğrul Gazi ;Selçuklular ve moğollar arasındaki mücadele de Selçukluların tarafını tutarak Anadoludan moğol etkisinin azalmasına çalışmışdır.

Ertuğrul Gazi Selçukluların kendine bıraktığı Söğüt ve çevresinde huzur ve güzenliği sağlamıştır.

Ertuğrul Gazi dindar bir kişiliğe sahipti. Çevresindeki yoksullar gözetmiş. Devlet idaresinin zayıfladığı o dönem de adeletle hükmetmiştir.

Diğer Türk beylikleriyle iyi ilişkiler kurmuş, Gaza mücadelesi vermiştir.

Yönetimi altında bulunan gayri müslimlerin haklarını koruyup gözetmiştir.

Vefatından sonra Söğüt´teki gayrimüslimler bir çiftlik ve bağı Ertuğrul Gazi için kurulan vakfa bağışlamışlardır.

Ertuğrul Gazi Tarih sahnesine çıkıyor

Ertuğrul Gazi´nin Mescidi
Ertuğrul Gazi´nin Mescidi Söğüt

Moğol baskısından bunalan Türk boyları batıya doğru göç etmeye başladılar.

Ertuğrul Gazi ve aşireti göç edenler arasındaydı. Anadolu içlerinde hareket ederken durum çok karışıktı.

Sivas yakınlarında Selçuklu ordusu ve Moğollar savaş halindeyken Ertuğrul Gazi ve aşireti savaşa rastladılar.

Selçuklular çok zor durumdaydı, Ertuğrul Gazi ve aşireti Selçuklular tarafına geçince savaşı kaderi değişti. Savaşı Selçuklular kazandı.

Savaş sonrası Selçuklu hükümdarı Alaeddin Keykubat kendine yardım eden Ertuğrul Gazi aşiretini yanına çağırır.

Bu yardımı karşılıksız bırakmayan Sultan Ertuğrul Gazi´ye bir hilat( güzel bir elbise hediye eder) giydirir.

Durumlarını öğrendikten sonra Ertuğrul Gazi´yi uç beyi olarak görevlendirir.

Aşiretine çeşitli hediyeler verir. Ayrıca yurt olarak Söğüt ve Domaniç´i verir.

Ertuğrul gaziye verilen yer
Ertuğrul Gazi´ye verilen yer

Kader Ertuğrul Gazi´yi seçip Osmanlı´nın temellerini ona attırmıştır.

Ertuğrul Gazi yiğitliği ile aşiretine yurt elde etmiştir.

Selçuklu Devleti Gıyaseddin Keyhüsrev döneminde çalışmalarından dolayı Ertuğrul Gazi´ye kumandanlık ve devlet adamlığı makamlarını vermiştir.

Ertuğrul Gazi´nin Hacı Bektaşi Veli ile görüşmesi

Selçuklu hükümdarı sınır bölgesinin güvenliğini sağlamak için güçlü komutanları bölgeye görevlendirmek istiyordu.

Konya´ya davet ettiği kişiler Ertuğrul Gazi, Akdoğmuş Alp ve Gündüz Alp isimlerindeki üç kardeşti.

Ertuğrul Gazi göreve almaya giderken yol üzerinde Hacı Bektaşi Veli´yi ziyaret etti.

Hacı Bektaşi Veli ziyarette Ertuğrul Gazi´ye “Saltanat senin oğluna hayırlı olsun” dedi.

“Sultanın yanına git bu vazifeyi sana verecektir” dedi.

Hacı Bektaşi Veli Ertuğrul Gazi´ye kılıç kuşamış ve dua etmiştir.

Ertuğrul Gazi de Selçuklu sultanıyla görüştükten sonra Allah adına savaşa yani gaza´ya başlamıştır.

Ayrıntılı bilgi için https://islamansiklopedisi.org.tr/ertugrul-gazi

Ertuğrul Gazi´nin İnegöl Seferi

1231 yılında Alaeddin Keykubat sürekli problem çıkaran İznik imparatorunun üzerine sefere çıktı.

Ertuğrul Gazi ve aşireti Selçuklu sultanına destek olamk için sefere katıldı.

Ertuğrul Gazi öncü kuvvet olarak İnegöl üzerine yürüdü.

gazi öncü kuvvet olarak İnegöl üzerine yürüdü.

İmparatora destek olmak için Rumeliden gelen birlikleri Ertuğrul Gazi karşıladı. Rumları yenerek onları İnegöl´e kadar takip etti.

Ertuğrul Gazi bu seferde bir çok ganimet elde etmiştir.

Ertuğrul Gazi´nin vefatı 1281

Ertuğrul Gazinin Türbesi
Ertuğrul Gazinin Türbesi Söğüt

Ertuğrul Gazi 1281 yılında 93 yaşında vefat etmiştir.

Ertuğrul Gazi iyice yaşlanınca 1280 yılın da beyliğin idaresini oğluna bırakmıştır.

Ertuğrul Gazi Söğüt´te defnedilmiştir. Mezarının üzerine bir Türbe yapılmıştır.

Ertuğrul Gazi yerine Müzeye Dizi oyuncusu heykeli

Bilecik Ertuğrul Gazi Müzesindeki Ertuğrul Gazi heykelinin dizi oyuncusu Engin Altan Düzyatan´a ait olduğu belirlendi. Heykel kaldırıldı.

Ertuğrul Gazi yerine Engin Altandüzyatanı koydular.
Ertuğrul Gazi yerine Engin Altandüzyatanı koydular.

Osmanlı devletinin kurucusu Osman bey´in babası Ertuğrul Gazi heykeli yerine dizi oyuncusunun heykelini dikmek tarihe saygısızlıktır.

Gerçek tarihi dizilerden öğrenmek mümkün değildir.

Araştırarak doğru kaynaklardan öğrenilebilir…

Cevap bırakın