1. Murad Han

1. Murad Han Orhan Gazi´nin oğludur.

1.Murad´ın dedesi Osman Gazi´dir. Osman Gazi hakkında bilgi için ismin üzerine tıklayınız

1. Murad Han nam-ı diğer Murad Hüdavendigar Osmanlı devletinin kuruluş dönemi üçüncü padişahıdır.

1.Murad Han Osmanlı devletini bir cihan devleti haline getirmiştir.

Ağabeyi Süleyman paşa´nın tahta çıkmasına kesin gözüyle bakılırken aniden vefat etmesi sonucu 1. Murad Han Osmanlı tahtına oturdu.

1.Murad Han hakkında bilgi için ismin üzerine tıklayabilirsiniz.

Sultan 1. Murad Han Osmanlı armalı
1. Murad Han Osmanlı armalı

1. Murad´ın Çocukluğu ve Eğitimi

1.Murad 1326 yılında doğdu.

1.Murad´ın saltanat süresi 1360-1389 yılları arası 29 yıldır.

1. Murad´a “Hükümdar”, “bey” anlamına gelen hüdavendigâr unvanı verilmiştir.

1. Murad savaş meydanında şehid olan ilk ve tek padişahtır.

1. Murad 1389 yılında Kosova savaşı sonrasında savaş meydanını dolaşırken yaralı bir Sırp tarafından arkadan hançerlenerek şehid olmuştur.

Birinci Murad Han, Osmanlı padişahlarının üçüncüsüdür.

Osman Gazi´nin vefat ettiği ve Bursa fethedildiği yıl 1326 yılında Şehzade Murad Nilüfer Hatun´dan dünyaya gelmiştir.


1. Murad´ın annesi Nülifer Hatun aslen bir Rum kızıdır.

Sultan 1. Murad´ın annesi Nülifer hatun
Sultan 1. Murad´ın annesi Nülifer hatun

Şehzade Murad, küçük yaşlardan itibaren iyi bir eğitim aldı.

Şehzade Murad, Lala Şahin Paşa´dan eğitim aldı. Bursa sancak beyi olarak tecrübe kazandı.

Şehzade Murad ağabeyi Süleyman Paşa ile Rumeli fetihlerine katılarak Çorlu ve Lüleburgaz´ı fethetti (1357).

Ağabeyi´nin vefatı üzerine 1359 yılında Şehzade Murad veliad tayin edildi.

Sultan 1. Murat´ın  Babasi Orhan Gazi
Sultan 1. Murat´ın Babası Orhan Gazi

Orhan Gazi 1360 yılında vefat edince Bursa´ya davet edilerek hükümdar ilan edildi. Orhan Gazi hakkında bilgi için isminin üzerine tıklayınız.

1. Murad hayatı video

1. Murad Dönemi Olayları

1.Murad´ın tahta çıktığı yıl oğlu Şehzade Beyazıd dünyaya geldi. 1.Murad´ın tahta çıktığı gece doğduğuna dair kayıtlar vardır.

1.Murad Han saltanatının ilk günlerinde kardeşlerinin padişahlık iddiasında bulunmaları meseleleri halletti.

Kardeşlerini ortadan kaldırdı. Bizans´ın Karadeniz kıyısında bulunan son kalelerinden olan Ereğli´yi fethetti.

Sultan 1. Murad Han´ın tuğrası
Sultan 1. Murad Han´ın tuğrası

Anadolu da Karamanoğullarının ve Anadolu beyliklerinin Osmanlı´ya karşı giriştikleri olumsuz hareketlere karşı sefere çıktı.

1. Murad Han dinen bunlarla mücadelenin caiz olduğu yönünde fetva aldı.

1. Murad Han 25 bin kişilik bir ordu ile Ankara üzerine yürüdü 1361 burada kendisine karşı direnç az oldu.

1. Murad Han Eskişehir,İnönü,Şehitgazi, Karacahisar ve çevresini itaat altına aldı.

1. Murad Han batı seferleri için Anadoludan gelecek tehlikeleri ortadan kaldırdı.

Bizans 1. Murad Han´ın Anadolu ile ilgilenmesi üzerine ümitlendi. Burgaz, Çorlu ve malkara´yı Osmanlı´dan geri aldılar.

1.Murad Han hakkında Türk tarih kurumundan bilgi edinmek için ismin üzerine tıklayınız.

1. Murad Han´ın Devleti Teşkilatlandırması

1. Murad Han ilk defa Kazasker sistemini getirdi.


1. Murad Han ilk kazasker Bursa kadısı Çandarlı Kara Halil´i tayin etti.

1. Murad Han Yeniçeri ocağı kurucusu
1. Murad Han Yeniçeri ocağı kurucusu

1. Murad Han ordunun asker ihtiyacını karşıllamak için yeniçeri ocağını kurdu.

1. Murad´ın Balkan Fetihleri

1. Murad Han ilk olarak Rumeli de askeri önemi olan Edirne´yi fethetmek istedi.

Bizans´ın yardımını engellemek için çalışmalar yaptı.


1. Murad Han Keşan, Dimetoka, Pınarhisar, Babaeski ve Lüleburgaz´ı fethetti buralara Anadolu´dan Türk göçmenleri yerleştirdi.

Sazlı dere mevkiinde Bulgar ve Rum kuvvetlerini 1. Murad Han komutasındaki Türk ordusu yenerek Edrine´yi fethetti (1361-1363).

Filibe, Gümülcine, Eski Zağra ve yenice fetihleri Bisans´ı çaresiz bıraktı.

1. Murad, fethedilen yerlere Türkleri yerleştirmesi ve adil yönetim halkın desteğini sağladı.

Bizans 1. Murad Han ´a anlaşma tekif ederek Osmanlı´nın hakimiyetini tanıdı.(1362)

1. Murad Han Sırp sındığı( Birinci Çirmen) zaferi

Sultan 1. Murad Han Sırp sındığı Savaşı
Sultan 1. Murad Han Sırp sındığı Savaşı

1. Murad Han´ın başarıları haçlıları telaşlandırdı.

Sırbistan, Mararistan,Bosna,Ulah(Romen) prenslikleri ve çeşitli milletlerden oluşan bir haçlı ordusu kurdular.

Haçlı ordusu 60 bin bazı kaynaklarda 100 bin kişiden oluşuyordu.

1.Murad Han´ın komutanlarından Hacı İlbeyi bir gece baskınıyla haçlı ordusu kılıçtan geçirdi.

Macar Kralı Layoş dışında tüm komutan ve askerlerin çoğunluğu öldürüldü.


1.Murad Han´ın askerlerinin çok Sırp askeri öldürüldüğü için bu savaşa Osmanlı kaynakları sırp sındığı savaşı denmiştir.

1. Murad döneminde Edirne´nin Başkent yapılması


1.Murad Han Edirne sarayı´nın 1368 yılında tamamlanması üzerine 1368 Dimetoka´dan devlet merkezini Edirneye taşıdı.


1. Murad döneminde Karamanoğullarıyla Mücadeleler

1. Murad Han Balkanlarda gaza ile meşgulken Karamanoğullarının başında Alaüddin Ali Bey vardı.

1381 yılında 1. Murad Han kızı Melek Hatunla evlenmiş böylece akrabalık bağı kurulmuştu.

1386 Osmanlı´ya ait Beyşehir´i işgal edince savaş kaçınılmaz oldu.1. Murad Han damadını ağır bir yenilgiye uğrattı. Kızının da devreye girmesiyle barış sağlandı.1387

1. Murad Han Karamanoğulları meselesini çözmüştür.1.

1.Murad´ın hayatına ilerleyen yazılarda devam edilecektir.

Cevap bırakın