Burdur hakkında harika bilgiler 1

Burdur isminin kaynağı

Yarışlı gölü filamingolar
Yarışlı gölü filamingolar

Burdur ismi konusundaki iki rivayet;

Kimi kaynaklara göre Burdur yöresinin eski adı “Limobrama” idi.

SALEP ORKİDESİ BUCAK
BURDUR SALEP ORKİDESİ BUCAK

“Limobrama” kelimesi “göl kenti” anlamına gelen “Limonobria” sözcüğünden türemiş, sonra da değişerek “Burdur” olarak telaffuz edilmeye başlanmıştır. 

Burdur şehrini kuran Türkmen boylarından Kınalı aşireti mensupları buraya yerleşmiştir.

Bölgenin güzelliği karşısında “Cennet buradadır” demişler ve “buradadır” sözü zamanla halk arasında “Burdur” haline dönüşmüştür. 

Burdur tanıtım videosu

Burdur hakkında genel bilgiler

İlimiz, Güneybatı Anadolu’da Göller Bölgesindedir.

İlin yüzölçümü 6883 m² dir. İlimizi, doğu ve güneyinden Antalya, batısından Denizli, güneybatısından Muğla, kuzeyinden Afyon, kuzeydoğudan ise Isparta çevirmiştir

Burdur teke yöresi
Burdur teke yöresi

Burdur iklimi

Burdur ili Akdeniz Bölgesi’nde olmasına rağmen, iklim olarak genelde İç Anadolu Bölgesi’nin özelliklerini taşımaktadır.  

Akdeniz kıyısı ile Burdur sahası arasında bulunan yükseltiler iklim değişikliklerinin başlıca doğal nedenlerindendir.

Bu nedenle Burdur’da Akdeniz Kıyı şeridindeki yerleşmelerden farklı olarak kışları soğuk, yazları ise sıcak geçmektedir

Burdur Tarihi

Burdur’un tarih öncesi geçmişi paleolitik çağlara kadar uzanmaktadır.

Daha sonra sırasıyla Neolitik (8000 – 5500) Kalkolitik (5500 – 3200) çağlara ait somut buluntular Burdur merkeze bağlı Hacılar ve Kuruçay kazıları ile ortaya çıkmıştır.

Burdur hakkında daha fazla bilgi için http://www.burdur.gov.tr/

M.Ö. 2 bin yılın başlarında Burdur tarihi oldukça karanlıktır. M.Ö. 17. yüzyılda Hitit Çağı başladığında, Pisidya, Pamphylia ve Likya’da Arzava Krallığı hüküm sürmekteydi.

Yarışlı Gölü civarı ve Uylupınar’da çıkan Frig eserleri daha sonra bu bölgede Friglerin yaşadığını kesin olarak ortaya koymuştur.

Burdur müzesinin internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.http://www.burdurmuzesi.gov.tr/

Burdur doğa müzesi  Mamut iskeleti
Burdur doğa müzesi Mamut iskeleti

Batı Akdeniz Bölgesinde yer alan Burdur, Teke Yöresinin Kültür Başkenti olarak bilinmekte Göller, Güller ve Gönüller diyarı olarak anılmaktadır.

Burdur´a Atatürk´ün gelişi konusunda bilgi için https://www.iyiogretmen.com/ataturkun-burdura-gelisinin-89-yili/okul/

Kurtuluş savaşı´nda Burdur

Burdurlu Kuva-yi Milliyecilerin Demirci Mehmet Efenin Yunanlılara karşı Nazilli Cephesinde verdiği direnişe büyük yardımları olmuştur.

Cepheye çok sayıda gönüllünün yanı sıra silah, cephane, yiyecek ve giyecek göndermişlerdir.

Nazilli Cephesinde 400’e yakın Burdurlu gönüllü hayatını kaybetmiştir.

Burdur Kuva-yi Milliye Teşkilatı çalışmalarını uzun süre bağımsız yürütmüştür.

Sivas Kongresi’nden sonra Anadolu ve Rumeli Müdafai Hukuk Cemiyetine bağlanmıştır.

23 Nisan 1920’de toplanan Büyük Millet Meclisine Burdur’dan ünlü kişiler katılmıştır.

Bu dönem Burdur Milletvekillerinin en ünlüsü İstiklal Marşımızın yazarı milli şair Mehmet Akif ERSOY’ dur.

Atatürk´ün Burdur ziyareti

Atatürk’ün Burdur’a 1930 yılında ziyaret etmiştir.


Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu büyük Türk Atatürk, ilk olarak 6 Mart 1930 tarihinde Isparta gezisinden sonra Burdur’a teşrif etmiştir.

Atatürk 6 Mart 1930 sabahı Burdur’un ileri gelenleri tarafından Baladız’da karşılanmış, yanlarında Prof. Afet İNAN, Burdur, Isparta ve Antalya Milletvekilleri olduğu halde otomobille Burdur’a gelmiştir.

Şehrin o tarihte giriş yeri olan Çatal pınar Mevkiinde tüm Burdur halkı coşkulu bir tezahüratla karşılamıştır.

Burdur Çatalpınar mevki
Burdur Çatalpınar mevki

Aynı gün Atatürk yanındaki zevatla beraber saat 16.00’ya doğru Antalya’ya varmıştır.

Üç gün sonra 9 Mart 1930 tarihinde aynı yolla tekrar Burdur’a gelmiş, yine halk coşkulu tezahüratla karşılamışlar ve kendisini bir gün misafir etmişlerdir.

Atatürk´ün Burdur ziyareti konusunda daha fazla bilgi için aşağıdaki linki tıklayınız.https://www.iyiogretmen.com/ataturkun-burdura-gelisinin-89-yili/okul/

Burdur gölleri

Akgöl

Burdur akgöl
Burdur akgöl

Akgöl, Burdur ili, Yeşilova ilçe sınırlarında bulunan karstik göl.

Acıgöl ile Salda Gölü’nün arasında bulunur.

Çevresinde Yeşilova ilçesinin Aşağıkırlı, Yukarıkırlı, Dereköy, Orhanlı, Taşpınar ve Bayındır köyleri bulunur.

Akgöl yakınında bulunan köyün adı ile Bayındır Gölü ve Çorak Göl olarak da isimlendirilir.

Burdur gölü

Burdur gölü gemi
Burdur gölü gemi

Burdur Gölü, Göller Bölgesi göllerinden Burdur ve Isparta illeri arasında yer alan bir göldür.

Göl büyüklüğü açısından Türkiye’de yedinci sıraya sahiptir. Burdur şehir merkezine çok yakındır.

Karataş gölü

Burdur karataş gölü
Burdur karataş gölü

Karataş Gölü Burdur, Tefenni ovasında yer alan küçük ve sığ bir tatlı su gölüdür.

Karamanlı ilçe sınırlarında ve 1190 hektar büyüklüğündedir.

Uluslararası sulak alanlar listesinde bulunan göl, 1985 yılında yaban hayatı koruma alanı kabul edilmiştir.

Salda gölü

Burdur salda gölü
Burdur salda gölü

Salda Gölü, Burdur’un Yeşilova ilçesinde, ilçe merkezine 4 km uzaklıkta, ormanla kaplı tepeler, kayalık araziler ve küçük alüvyal ovalarla çevrili hafif tuzlu karstik bir göldür.

Salda Gölü beyaz adalar
Salda Gölü beyaz adalar

Göller Bölgesi içindeki, dışa akışı olmayan kapalı havzalı yapıdadır.

Yarışlı gölü

Burdur Yarışlı gölü
Burdur Yarışlı gölü

Yarışlı gölü, Burdur’da, Yeşilova ilçesi sınırlarında yer alır.

Harmanlı, Yarışlı, Sazak, Kocapınar ve Düğer köyleri arasında, genişliği 16 km², derinliği 4m olan karstik göldür.

Göl içinde küçük bir ada yer alır.Göl sodyum fosfat, sodyum klorür ve sodyum sülfat açısından zengin olduğu için suları acıdır.

Burdur Çiçekleri

Burdur ile ilgili yazılarımız devam edecek. Yorumlarınızı bekliyorum.

Cevap bırakın