Lozan antlaşmasının 5 gizli maddeleri var mı?

Lozan´ı beğenmeyenlerin bilmesi gerekenler neler?

Lozan´ı anlamak için o günleri iyi incelemek gerekir.

Lozan Türkiye´nin tapusudur.

Lozan antlaşmasını imzalasaydık Türkiye
Lozan antlaşmasını imzalanmasıydı Türkiye

Lozan konusunda gizli maddeleri iddaalarının nedenleri nelerdir.

Bu iddaaları kim ortaya atıyor.Amaçları ne?

Lozan 2023 bitince ne olacak?

Bir çok insanın bu iddaalara inanmasının nedeni nedir?

Lozan gizli bilgileri var mı?

Lozan 2023 de bitiyor mu?

Lozan´ın gizli maddeleri neler?

Lozan´ın gizli maddelerini kimler biliyor?

Lozan´ın gizli maddeleri nerede saklanıyor?Bu yazıda bunları bulacaksınız.

Lozan gizli maddeleri var mı?

Gerçekler neler;Lozan antlaşmasının 5 gizli maddeleri var mı?

Antlaşma nerede, ne zaman, kimler arasında imzalandı?

İsviçre´nin Lozan kentinde işgalcilerle TBMM arasında imzalandı.

İnsanlar bilmediği konuda neden yalan söyler.

Yalanla ilgili bilgiler için https://www.iyiogretmen.com/yalani-1-anda-yakalamak-istermisin/mavi-balina/

Lozan´a hangi ülkeler katıldı?Lozan antlaşmasının 5 gizli maddeleri var mı?


24 Temmuz 1923 tarihinde İsviçre’nin Lozan şehrinde imzalandı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi temsilcileriyle İngiltere, Fransa, İtalya, Japonya, Yunanistan, Romanya, Bulgaristan, Portekiz, Belçika ve Yugoslavya temsilcileri tarafından imzalandı.

Leman gölü kıyısındaki Beau-Rivage Palace’ta imzalanmıştır.

Lozan antlaşmasını imzalasaydık Türkiye
Lozan antlaşmasını imzalasaydık Türkiye

Lozan kaç maddedir?

Lozan Barış Antlaşması bir ön söz ve 5 bölümden oluşan 143 maddedir. Önemli maddeler;

Madde – İş bu anlaşmanın yürürlüğe girişi tarihinden başlayarak uygulaya geçer.

İngiltere, Fransa, İtalya, Japonya, Yunanistan, Romanya,Yugoslavya devleti ve Türkiye arasında imzalanmıştır.

Gizli madde; Türkiye madenlerini çıkarmayacak. 2022 yılı Aralık ayı 31. günü bu madde geçersiz olacak.

Böyle bir metin yoktur olamaz;

Çünkü uluslar arası antlaşmalar TBMM onayına sunulur.

Bazen gizli oturum yapılabilir ama antlaşmanın bir kısmını görmeden onaylama mümkün değildir.

Tarihçilere göre; “Hem Türkiye’de hem İngiliz arşivlerinde incelenmemiş belge kalmadı.

Lozan antlaşması imzalanırken
Lozan antlaşması imzalanırken

“Bu belgelerin hiç birisinde Lozan 100 yıl sonra sona erecektir veya bir bitiş tarihi vardır diye bir bilgi yok.”

Gizli madde; Türkiye Demir yolu yapmayacak.

Gerçek;Lozan gizli maddeleri var mı?

Lozan antlaşmasından sonra sadece 28 yılda bile 1923-1951 yılları arası Türkiye toplam 3 bin 764 km demiryolu yapmıştır. kaynak; TCDD

Sınırlar;Lozan antlaşmasının 5 gizli maddeleri var mı?

a. Irak Sınırı
Lozan Barış Antlaşması’nda Irak sınırı uyuşmazlığı çözülememiştir.

Lozan‘da, Türk topraklarının boşaltmasındann itibaren bu uyuşmazlığın dokuz ay zarfında dostane bir şekilde halledileceği kabul edildi.

b. Batı Sınırlarımız
Yunanlılarla batı sınırı, Misak-ı Milli’ye uygun, Mudanya ateşkes antlaşmasında öngörüldüğü gibi Meriç nehri sınır olmak üzere düzenlenmiştir.

Karaağaç ve havalisi de Yunanlılardan alınarak savaş tamiratı karşılığı gereği Türkiye’ye bırakılmıştır.

Ege Denizi’nde Bozcaada ve Gökçeada Türkiye’ye bırakılmıştır.

Ayrıca Yunanlıların elinde bırakılan Anadolu kıyısına yakın adalar da, askersiz hale getirilmiştir.

Gizli madde; Türkiye Bor adı verilen maddeyi işlemeyecek.

Gerçek;Lozan gizli maddeleri var mı?

Dünya bor ürünleri tüketimi yaklaşık 3,865 milyon tondur.

2017 yılında Dünya bor talebinin yaklaşık %57’si Türkiye tarafından karşılanmıştır.

2017 yılında rafine bor ürünleri üretimi 2,02 milyon ton olarak gerçekleştirilmiştir.

Bu üretim rakamının sürdürülebilir şekilde devam etmesi için kurulu kapasite 2017 yılında 2,7 milyon tona çıkarılmıştır.

2018 yılı Haziran ayı sonu itibarıyla rafine bor ürünleri üretimi ise 1,14 milyon ton olarak gerçekleşmiştir.

Bor satışları 2017 yılında miktar bazında yaklaşık 2,2 milyon ton ve değer bazında ise 880 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.

Eti Maden’in toplam satış gelirlerinin %97’si ihracat gelirlerinden oluşmuştur.

2018 yılı Haziran ayı sonu itibarıyla Eti Maden 1,1 milyon ton bor ürünleri satışı karşılığında 471 milyon dolar gelir elde etmiştir.


Bilgilerin doğruluğunu Enerji bakanlığı sitesinden öğrenebilirsiniz.https://www.enerji.gov.tr

Lozan hakkında Atatürk´ün görüşü
Lozan hakkında Atatürk´ün görüşü

2. Azınlıklar; Lozan antlaşmasının 5 gizli maddeleri var mı?
Birinci Dünya Savaşı’na son veren barış antlaşmalarında azınlıkların himayesine ait hükümler mevcuttur.

Lozan Barış Antlaşmasının bu hususla ilgili hükümleri incelendiğinde, azınlıklar bir ayrıcalığa ulaşamışlardır..

Türklerle müslüman olmayan kişiler kanun ve hukuk düzeni önünde eşitliği söz konusu olmuştur.

Medeni Kanunumuzun yürürlüğe girmesi ile önem ve anlamını yitirmiştir.

Böylece Patrikhanelerin dünya işlerinde ve azınlıkların şahsi muamelelerinde hiçbir yetkileri kalmamıştır.

3. Kapitülasyonlar; Lozan antlaşmasının 5 gizli maddeleri var mı?


Kapitülasyonlar, adli, mali ve idari sahada yabancılara tanınan ayrıcalıklardır.

Lozan Barış Antlaşmasının 28. maddesiyle bütün sonuçları ile birlikte kaldırılmıştır.

Yeni Türkiye, asırlardan beri çekilen bir beladan da sonsuza dek kurtulmuştur.

Gizli madde; Yabancı devletler Türkiye de istediği kurumu şirketi satın alabilir.

Türkiye Cumhuriyeti buna karar verebilir.

5. Borçlar Sorunu ;Lozan antlaşmasının 5 gizli maddeleri var mı?


1845’den itibaren I. Dünya Savaşı sonuna kadar devam eden Osmanlı devlet borçları ödenmesidir.

I. Dünya Savaş’ında yapılan bağışlar da dahil, büyük bir rakam ortaya çıktı.

Diğer taraftan bu borçlar Ormanlı İmparatorluğu’ndan ayrılan devletlere de gelirle orantılı olarak bölünmüştür.

Ayrıca Osmanlı İmparatorluğu’nun Almanya, Avusturya, Macaristan ve Bulgaristan’a olan borçları bu devletlerle de yapılan antlaşmalarla I. Dünya Savaşı’nın galiplerine devredilmiştir.

Osmanlı borçlarının ödenmenin şekli konsusunda sorunlar yaşanmıştır.

Borçların hangi para ile ödenmesi hususunda tartışma çıkmıştır.

Karşı taraf bunu altın veya sterlin olarak talep etmiştir.

Biz Türk parası ve Fransız frangı olarak ödemeyi teklif ettik.

Lozan da sorun Türkiye´nin istediği şekilde çözümlenmiştir.

Gizli madde; Türkiye her zaman borç almalıdır. Borçları ödememeli faizleri ödemeli.

Ülkelerin borç alıp vermesi hükümet politikasıdır.

Böyle bir madde olamaz.

6. Boğazlar ;Lozan antlaşmasının 5 gizli maddeleri var mı?

Lozan‘da imza olunan en önemli belgelerden biri de, Türk boğazlarının statüsü ile ilgili Sözleşme’dir.

Boğazla sorunu Lozan‘da Barış Antlaşmasında madde 23’te genel olarak yer almış.

Lozan Barış Antlaşması’na ek Lozan Boğazlar Sözleşmesi ile ayrıca ayrıntılı olarak düzenlenmiştir.

Boğazlardan serbest geçişi, Boğazlar Komisyonu’nun kurulmasını kabul edildi.

Boğazların ve civarının askersiz hale getirilmesi kabul edildi.. 1936’da Montrö Boğazlar Sözleşmesi ile değiştirilmiş.

Milli hakimiyeti sınırlayıcı hükümler kaldırılmış, milli çıkarlarımıza uygun hale getirilmiştir.

7. Nüfus Değişimi ; Lozan antlaşmasının 5 gizli maddeleri var mı?

Lozan sonrası nüfus değişimi
Lozan sonrası nüfus değişimi


Lozan‘da çözümlenen bir diğer önemli sorun da nüfus değişimidir.

İstanbul’da yaşayan Rumlarla Batı Trakya’da yaşayan Türkler hariç tutuldu.

Türkiye’deki bütün Rumlarla, Yunanistan’daki bütün Türklerin değiştirileceğini kabul edildi.

Lozan Barış Antlaşması, Türk Kurtuluş Savaşı’nın sağladığı bir belgedir.

Türk milletinin hayati hakları ve emellerini gerçekleştirdiği bir eserdir.

Lozan aynı zamanda, Orta Doğu’nun en önemli bir bölgesinde devamlı bir barış ve güvenliği kurmuştur.

Türkiye Lozan‘da genel olarak, Misak-ı Milli’yi gerçekleştirmiştir.

İsmet Paşa, Lozan antlaşmasını Büyük Millet Meclisi’ne sunarken şöyle konuşmuştur.

Lozan‘dan getirdiği Türkiye’yi şöyle tarif etmiştir: ” birlik ve bütünlük içinde bir vatan kurduk.

Bu antlaşmayla ayrıcalıklardan aklanmış bir vaziyet oluştu.

Mali yükümlülüklerden kurtulmuş bir hal, kaynakları bol ve serbest bir vatan elde ettik.

Gizli madde; İsteyen yabancı Türk vatandaşı olabilir.

Vatandaşlık hakkı kanunla belirlenir.

Yıllardır Facebook twiter yada diğer platformlarda gündeme gelen doğruluğu kesin kabul edilen gizli Lozan belgelerini adlı bir yazı yayınlamak şart oldu.

Lozan öncesi Misak-ı milli
Lozan öncesi Misak- ı Milli

Bir sohbette bir kişi yine Lozan´ın gizli maddeleri   olduğu 2023 de Türkiye´nin bunlardan kurtulacağı iddia etti.

Ne anlatsam anlamadı; Bu iddaaları nerede okudun, kim söyledi,nereden öğrendin dedim.

Açıklayamadı;Anlatamadım o kişiye,belki sorgulayan bir kaç kişi çıkar diye bu yazıyı hazırladım.

Lozan Türkiye Cumhuriyetinin kuruluş belgesidir.

Süreli değildir. Herhangi bir gizli maddesi yoktur. İnönü vakfının internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.http://www.ismetinonu.org.tr/

Lozan gerçeklerini öğrenmek isteyenleri yazımızı okuyup videoyu izleyip yorum yapabilirsiniz.

4 Yorumlar

Cevap bırakın