METE HAN M.Ö 204

METE HAN
METE HAN

Mete Han M.Ö 204 yılında doğmuştur.

Mete Han´ın basının adı Teoman´dır.

Mete Han´ın annesinin ismi tam olarak bilinmemekle birlikte Türk olduğu kesindir.

Mete Han´ın hayatına geçmeden önce babası Teoman ve Asya Hun ( Büyük Hun) devletini tanıyalım.


Mete Han´ın Babası Teoman Ve Büyük Hun devleti

Mete Han´ın babası Teoman
Mete Han´ın babası Teoman

Teoman, Asya Hun İmparatorluğu kurucusu ve ilk hükümdarıdır.

İlk dönem Türk hükümdarlarına Yabgu da denildiği için, bazı kaynaklarda Mete Han´ın babası Teoman Yabgu ya da Tuman Yabgu olarak da yer alır.

M.Ö. 300 yıllarda Teoman güçlü bir kabilenin lideriydi.

Hükmetmeye olan yeteneği, zekası, siyasi ve askeri gücü sayesinde diğer kabileleri kolayca bünyesine katarak Türk birliğini sağladı.

M.Ö. 220 yılında Asya Hun İmparatorluğu’nu kurdu.

Büyük Hun devletinin bayrağı
Büyük Hun devletinin bayrağı

Teoman ülkeyi  Çin yönünde genişletti, ayrıca  dört tarafa doğru akınlar yaptı ve bugünkü Kazakistan’dan daha büyük bir Hun sınırı elde etti.

M.Ö. 209 yılına kadar Teoman dönemi devam etti. Teoman’ın iki oğlu bulunuyordu. Bunlardan biri annesi Türk olan Mete Han’dı.

METE HAN
METE HAN

Mete Han´ın Tahta Çıkışı

Çin kaynaklarına göre, Asya Hun İmparatorluğu’nun kurucusu Teoman, oğlu Mete Han’ın yerine üvey annesi Yenişi’nin oğlunu tahta çıkarmak istemiştir.

Hanlığın beyleri ve Mete Han bu duruma karşı çıkmıştır.

Teoman´ın Çinli eşinin oğlunun tahta çıkması bir plan yapmıştır.

Türk törelerine göre tahta ancak saf Türk olan biri geçebilirdi.

Teoman yarı Türk olan oğlunu tahta geçirmek istemiş ve Mete Han’ı dışlamıştır.

Mete’yi düşman bildiği Yüeçi’lere göndermiş (bu bilgi bazı kaynaklarda Mete’yi üvey annesinin gönderdiği yönündedir) ve bundan hemen sonra Yüeçi’lerin üzerine yürümüştür.

Ancak Yeüçi topraklarına girdiği sırada Mete Han Yüeçi’lerin elinden kaçmayı başarmıştır.

Bu başarısından dolayı Teoman oğlu Mete’ye on bin kişilik ordu armağan etmiştir.

Teoman´ın oğlunun emrine verdiği bu ordu kendi sonunu hazırlamıştır.

METE HAN VE Hun Bayrağı
METE HAN VE Hun Bayrağı

Mete Han´ın Ok Hikayesi

Mete Han babasının emrine verdiği orduyu onluk sisteme göre ayırmıştır.

Mete Han Türk kara ordusunun kurucusu kabul edilir.

Günümüzde Türk Kara Kuvvetlerinin kuruluş yılı Mete Han’ın tahta geçtiği MÖ. 209 yılı olarak kabul edilmektedir.

Mete Han ordusuna mutlak itaat sistemini yerleştirmiştir.

Mete Han’ın günümüz ordularının temellerini atmış, onbaşı, yüzbaşı, binbaşı, tümen başı gibi rütbelerin kullanıldığı bir orduyu teşkil ettiği bilinmektedir.

Mete Han emrindeki askerlerin kendi emrine uyup uymadığını test etmiştir.https://www.turktoyu.com/turk-ordusunun-ebedi-komutani-mete-han

Mete Han’ın çocukluğundan beri oynadığı hedefe Çevirme oyununun, onun tahta geçmesini sağladığı bazı Çin kaynaklarında anlatılmaktadır.

Bu oyuna göre Mete Han okunu bir yöne doğrulttuğunda, ordusundaki tüm okçular, hemen o hedefe doğru nişan alıp oklarını fırlatır ve hedefi yok ederlermiş.

Mete Han Yine bir gün okunu en sevdiği atına çevirmiştir.

Askerlerinden bazıları tereddüt etmiş ve oklarını Metehan’ın atının üzerine doğrultmamışlardır.

Bunun üzerine Mete Han hemen okunu tereddüt eden askerlerin üzerine doğrultmuştur.

Bunu gören diğer okçular hemen nişan alıp oklarını fırlatarak tereddüt eden diğer askerleri öldürmüşlerdir.

Bu hareketi ile mutlak itaat kavramını ordusuna aşılayan Mete Han, zamanı geldiğinde 10000 kişilik askeri ile birlikte okunu babasına doğru çevirmiş ve babasını öldürtmüştür.

Babası Teoman´ı öldürten Mete Han Hun devletinin ikinci hükümdarı olmuştur.

Mete Han´ın Hükümdarlığı

METE HAN
METE HAN

Mete Han ilk iş olarak bütün Türkleri bir araya getirmeye çalışmış ve Türk Birliğini kurmayı başarmıştır.

Daha sonra Türklerin akrabası sayılan Tunguzları ve Moğolları bir araya getirmiş ve o çağda önünde kimsenin duramayacağı büyüklükte bir ordu oluşturmuştur.

Mete Han zamanında ülke sınırları Kuzeyde Sibirya, Batıda Hazar Denizi ve Güneyde Hindistan’a kadar olan bütün Asya topraklarını içine almıştır. Türklerin yiğitliğini gösteren Kürşad yazısı için linki tıklayınız.https://www.iyiogretmen.com/kursad-ve-40-yigit/tarih/

Büyük Hun Devleti

Mete Han Çin´i Vergiye Bağlaması

Çin üzerine harekete geçen Mete Han önündeki engelleri sırasıyla aşarak Çin’e doğru yaklaşmıştır.

Mete Han´dan korkan Çin kendini korumak için Çin Seddini yapmıştır.

Çinliler, Mete Han ve ordusunun Çin Seddini aşımayacağına inanarak rahatlık içerisinde bulunmuştur.

Çin Seddi

Osmanlı tarihçileri tarafından Oğuz Han olarak adlandırılan Mete Han Osmanlıların da kökeni olan oğuz boylarındandır.

Mete Han’ın 320000 kişilik ordusu bu duvarı aşarak Çin İmparatorunun bulunduğu Pateng kalesine ulaşmıştır.

Umudu kalmayan Çin imparatorunun, Kuzeydeki Çin vilayetlerini Türklere bırakmayı ve yıllık vergi ödemeyi kabul etmesi sonucunda kuşatma kaldırılmıştır.

Kuşatmanın başarılı sonucu ve elde edilen zafer, Mete Han’ın adını tarihe altın harflerle yazdırmıştır.

Çin üzerine sık sık seferler düzenleyen Mete Han Sarı Irmak’ın güneyindeki kaleleri ele geçirmiştir.

Bu zafer sonucunda Hunlara büyük gelirler getirecek önemli ticari yollarının kontrolünü ele geçirmiştir.

Bölgede yaşayan Altay kavimlerini egemenliği altına alan Mete Han, askeri ve stratejik açıdan güçlenmiştir.http://www.antiktarih.com/2019/01/07/mete-han-turklerin-kagani/

Mete Han´ı anlatan Oğuz Kağan Destanı
Mete Han´ı anlatan Oğuz Kağan Destanı

Mete Han’ın övüldüğü Oğuz Destanı dünyanın en ünlü destanlarındandır.

Mete Han hayatı boyunca hudutlarının emniyetini sağlamıştır.

Yapmış olduğu bir çok fethin yanı sıra  devleti de teşkilatlandırmıştır.

Mete Han’ın ülkesi yaklaşık 18 milyon km2 uluşan bir imparatorluk kurmuştur.

Milattan önce 174 yılında vefat eden Mete Han’ın yerine, Çin kaynaklarında adı “Ki-yo” olarak bilinen oğlu, Kiyükhan (Gökhan) geçmiştir.

Cevap bırakın