Mevlanayı Anlamak

Mevlana aradan geçen bunca zamana rağmen hala önemini koruyor. Vefatının üzerinden 746 yıl geçmesi önemini azaltmamış arttırmıştır.Gerçek adı Muhammed Celaleddin-i Rumi´dir. Efendimiz manasına gelen Mevlana ismiyle ünlenmiştir.

  Mevlana´nın vefatından sonra oğlu Sultan Veled ve ona gönülden bağlı kişiler tarafından oluşturulan edep adap yoluna Mevlevilik denilmiştir. Mevlana´nın  fikirleri düşüncelerini esas alarak Mevlevi tarikatı kurulmuş. Bu düşünceleri benimseyenlere Mevlevi denir.

Sema Nedir?

Esasen sema; gerçek varlığa ulaştıran, insanı kendinden geçiren bir cezbe vasıtası, kendinden geçen kişinin can sarhoşluğudur.Mevlana şöyle tarif eder; Aşka  kavuşmak, buluşmak sultanlığı için, perdeleri kaldırıp içeriye girmek devleti için, can elbisesidir.  

En iyi Mevlana fotoğrafı
mevlana görseli

Evi, toprağı,ürünü,itibarı bir anda elinden alınan insanlar güven veren gönüllere sığındılar.
Mevlana´nın kapısı gelenin geri çevrilmediği kapılardan birisiydi.Gönül erlerinden bazıları şunlardı;Hoca Ahmed Yesevi,Hacı Bektaşi Veli,Yunus Emre ve Mevlana.

Mevlana   Allah´a kul olmanın ötesinde insanın elde ettiği sıfatların önemsiz olduğunu vurgulamış ve kendini şöyle tanımlamıştır.

“Hamdım…Piştim…Yandım… Elhamdülillah…

Ölüm gününü Hakka vuslat; “Düğün Günü” sayar. Şeb-i Arus doğum günü kabul eder.

Mevlana ölüm gününü yeniden doğuş günü olarak kabul ediyordu. O öldüğü zaman sevdiğine, yani Allah’ına kavuşacaktı. Onun için Mevlana ölüm gününe düğün günü veya gelin gecesi manasına gelen “Şeb-i Arûs” diyordu ve dostlarına ölümünün ardından ah-ah, vah-vah edip ağlamayın diyerek vasiyet ediyordu.

“Ölümümüzden sonra mezarımızı yerde aramayınız! Bizim mezarımız ariflerin gönüllerindedir”

Mevlana´nın Eserleri

Mesnevi

Mesnevi klasik doğu edebiyatında, bir şiir tarzının adıdır. Edebiyatta aynı vezinde ve her beyti kendi arasında ayrı ayrı kafiyeli nazım türüne Mesnevi adı verilmiştir.

Mevlana 6 ciltlik Mesnevi’sinde tasavvufi fikir ve düşüncelerini, birbirine ulanmış hikayeler halinde anlatmaktadır.

Divan-ı Kebir

Divân şairlerinin şiirlerini topladıkları deftere denir. “Divân-ı Kebir “Büyük Defter” veya “Büyük Divân” manasına gelir.

Mektubat

Mevlana’nın başta Selçuklu hükümdarlarına ve devrin ileri gelenlerine nasihat için, kendisinden sorulan ve halli istenilen dini ve ilmi konularda açıklayıcı bilgiler vermek için yazdığı 147 adet mektuptur.

Fîhi Mâ Fih

Fîhi Mâ Fih “Ne varsa içindedir” manasına gelmektedir. Bu eser Mevlana’nın çeşitli meclislerde yaptığı sohbetleri içermektedir.

Mecâlis-i Seb’a (Yedi Meclis)

Mecâlis-i Seb’a adından da anlaşılacağı üzere Mevlana’nın yedi meclisinin, yedi vaazının toplanmasından meydana gelmiştir.

Şiiri amaç değil, fikirlerini söylemede bir araç olarak kabul eden Mevlana, yedi meclisinde şerh ettiği   hadisleri şu konulara ayırmıştır:

1. Doğru yoldan ayrılmış toplumların hangi yolla kurtulacağı

2. Suçtan kurtuluş, akıl yolu ile gafletten uyanış

3. İnanç’taki kudret

4. Tövbe edip doğru yolu bulanların Allah’ın sevgili kulu olacakları

5. Bilginin değeri

6. Gaflete dalış

7. Aklın önemi

Mevlana eserlerinde bir olmak,insan olmak,bir deniz gibi olmak,toprak gibi tevazu sahibi olmayı öğütlemiş. Allah´ın sınırsız rahmetine işaretle ” Ne olursan ol gel” diyerek evrensel bir çağrıda bulunmuştur.

Cevap bırakın