Orhan Gazi 2. Osmanlı Sultanı

Orhan Gazi´nin Hayatı

Osmanlı Devletinin ikinci padişahıdır. Orhan Gazi 1326-1360 yılları arası Osmanlıyı yönetmiştir.

Orhan Gazi
Orhan Gazi

Orhan Gazi´nin Babası Osman Gazi annesi Mal Hatun´dur.

Orhan Gazi 1281 yılında doğdu.

Orhan Gazi´nin ünvanı; Emir-i Kebir-Sultanul-Gazi´dir.

Orhan Gazi´nin çocukları; Gazi Süleyman Paşa,
Sultan Birinci Murad Han, İbrahim Bey, Sultan Bey, Halil Bey, Hatice Hatun, Fatma Hatun, Şehzade Hatun´dur.

Orhan Gazi´nin Tuğrası

Orhan Gazi Tuğrası
Orhan Gazi Tuğrası

Orhan Gazi´nin Osmanlı Tahtına Cülusu

Orhan Gazi, babası beyliğin başına geçtiği 1281 yılında dünyaya geldi.

Babasının sağlığında ordu kumandanlığı yapmış ve Bursa kuşatmasını yönetmiştir.

Orhan Gazi, dedesi Şeyh Edebali´nin gözetiminde iyi bir eğitim gördü.

Orhan Gazi, bu eğitimin ardından genç yaşta orduda görev aldı.

Orhan Gazi, babasının arkadaşları yanında Akça Koca, Konur Alp, Selçuk Alp iyi bir askeri eğitim aldı.

Orhan Gazi,delikanlılık çağında tek başına ordu idare etmeye başladı.

Orhan Gazi, ordusuyla 1316-1317 yıllarında İznik yakınlarında bulunan Karaceyş ve Karatekin kalelerini fethetti.

Sultan Birinci Murad Hanın Doğumu

Orhan Gazi´nin Murad ismindeki oğlu Birinci Murad Hüdavandigar ünvanıyla Orhan Gazi´den sonra tahta çıkmıştır.(1326)http://www.ttk.gov.tr/tarihveegitim/osmanli-padisahlari/

Orhan Gazi´nin Alaüddin Ali Paşa´yı Vezir Tayin etmesi

Osmanlı devletinde vezirlik müessesesi ilk defa, Orhan Gazi zamanında olmuştur.

Orhan Gazi divan teşkilatını başına vezir ünvanıyla bir zatı getirerek oluşturdu.

İlk defa 1326 yılında sadrazam,başvekil- veziriazam Orhan Gazi döneminde oluşturuldu.

ilk vezir Alaüddin Ali paşa´dır.

Orhan Gazi´nin Bursa´yı Fethi

Bursa Bizans için çok önemli bir kaleydi.

Osman Gazi döneminde iki kale ile sıkı bir kuşatma ile kontrol altına alındı.https://www.iyiogretmen.com/osman-gazi-1281-1326/tarih/

Orhan Gazi, babasının yerine, 1320 yılından itibaren sefer işlerini yürütüyordu.

Orhan Gazi, Bursa´nın deniz yoluyla yardım almasını engellemek için 1321 yılında Mudanya´yı fethetti.

Orhan Gazi, 1325 yılında hazırlıklarını tamamlayarak Bursa üzerine yürüdü.

Bursa´nın çevreden destek almasını engellemek için tüm faaliyetler tamamlandı.

Bursa fethi için Orhan Gazi,Orhaneli´ne 1325 fethetti.

Bursa tekfuru şehri teslim etmek istemediyse de hiçbir destek alamayacağı anlayınca teslim olmak istedi.

Orhan Gazi, elçi olarak Köse Mihal´i gönderdi.Kendisine dokunulmamak şartıyla tekfur Bursa´yı teslim etti. (1326)

Bursa´nın fethindeki en önemli olay şehrin Rum halkının şehirde kalmak istemesidir.

Orhan Gazi askerlerine emir verdi. Askerler halka adeletle davrandı. Ordu kumandanı Evrenos Osmanlı hizmetine girdi ve islamiyeti kabul etti.

Orhan Gazi, Bursa´yı başkent yaptı.

Orhan Gazi, babasının cenazesini vasiyeti üzerine Bursa´ya defnetti.(1326)

1326 yılında Konur Alp, Akyazı,Konpara( Düzce) Bolu ve Mudurnu´yu Akça Koca da Kandıra´yı Osmanlı topraklarına kattı.
1https://www.ttk.gov.tr/tarihveegitim/osmanli-sultani-orhan-1324-1362-avrupada-yerlesme/

Orhan Gazi Fetihler
Orhan Gazi Fetihler

Bursa´nın fethi ile Osmanlılar daha da güçlendiler ve Anodolu´daki Moğol idaresine karşı olan bağ tamamen koptu.

Orhan Gazi´nin ilk yıllarında Osmanlı Beyliği, başkenti,yerleşik halkı ile devlet haline gelmeye başladı.

Samandıra ve Aydos Kalelerinin Fethi

Konur Alp ve Abdurrahman Gazi Samandıra yakınlarına kadar ilerlemiş ve burasını Bizanslılardan almışlardı.

Samandıra´dan sonra Kartal civarında bulunan Aydos kalesi de Konur Alp ve Abdurrahman Gazi tarafından Osmanlı hakimiyetine alındı.

Kara Mürsel adındaki cesur bir kumandan, İzmit körfezinin güneyini fethederek, idaresi kendisine verildi ve şehrin adı Karamürsel oldu.

Orhan Gazi Minyatür
Orhan Gazi Minyatür

Maltepe (Pelekanon) Zaferi

Orhan Gazi, bu fetihlerden sonra dikkatini İznik üzerine çevirdi.

O zaman İznik, İstanbul´dan sonra Bizans´ın en önemli şehriydi.

Osman Gazi, döneminde kuşatılmış olmasına rağmen alınamamıştı(1302)

Orhan Gazi, fetih için İznik´in dış dünyayla bağlantısı kesmek için çevredeki kaleleri fethetti.

Bizans imparatoru III. Andronikos telaşa kapıldı. Fethedilen kaleleri geri almak ve İznik´i kurtarmak için büyük bir ordu hazırlayarak İzmit üzerine yürüdü.

Orhan Gazi, Bizans imparatorunun harekete geçtiği haber alınca İznik´te az bir kuvvet koyarak İzmit´e hareket etti.

Orhan Gazi, Bizans ordusunu Darıca ve Eskihisar arasında bulunan Pelekanon mevkiinde karşıladı.

Orhan Gazi, Bizans´ı ağır bir yenilgiye uğrattı.

Orhan Gazi Şeyh Edebali
Orhan Gazi Şeyh Edebali

İznik´in Fethi ve Ayasofya´nın camiye çevrilmesi

Orhan Gazi, Pelekanon zaferinden sonra İznik önlerine döndü.

Kendisine kimsenin yardım edemeyeceğini anlayan İznik tekfuru isteyenlerin İstanbul´a gitme şartıyla şehri teslim etti. (1331)

İznik´in fethinden sonra, şehrin en büyük kilisesi olan meşhur İznik konsillerinin toplandığı Ayasofya camiye çevrildi.

İznik, Orhan Gazi´nin eşi Nilüfer Hatun´un sürekli yaşadığı şehirdir.

Meşhur seyyah İbn Batuta bu şehirde Nilüfer Hatun´u ziyaret etmiştir.

Bizans´a yapılacak seferler de İznik üs olarak kullanılmıştır.

İznik´in Orhan Gazi tarafından fethi Osmanlı tarihinin önemli olaylarından biridir.

Orhan Gazi´nin hayatına gelecek yazımızda devam edilecektir.

Cevap bırakın