Osman Gazi 1281-1326

Osman bey
Osman Gazi

Osmanlı Devletinin kurucusu Osman Gazi´nin hayatı

Osman Gazi 1258 yılında Söğüt´te doğdu. Babası Ertuğrul Gazi annesi Halime Hatun ( veya Hayme ana)´dur.

Osman Gazi´nin ünvanı Fahrüddin´dir.

Osman Gazi´nin çocukları: Alaüddin Ali Bey, Orhan Bey, Pazarlu Bey, Çoban Bey, Melik Bey, Hamid Bey, Savcı Bey, Halil Bey, Bayat Bey, Ahmet Bey, Fatma Hatun.

Osman Gazi O, Osmanlı Devletinin kurucusudur. Osman Gazi , Ertuğrul Gazi´nin üç oğlunun en küçüğüdür; Büyük abi Savcı Bey, ortanca Gündüz Bey´dir. Ertuğrul Gazi yaşlanınca akıl ve tedbirde diğer kardeşlerinden üstün gördüğü olan Osman Gazi´yi vekil tayin etmiştir. Ertuğrul Gazi´nin vefatı sonrası amcası Dündar Bey aşiretin başına geçmek istedi. Aşiretin büyük kısmı Osman Gazi´yi tercih etti. Osman Gazi , babası Ertuğrul Gazi´nin 1281´de vefatı üzerine Kayı boyunun idaresini ele aldı.https://www.iyiogretmen.com/1-cinar-ertugrul-gazi/tarih/ Osman Gazi , beyliğin başına geçtikten sonra teşkilat, toprak hakimiyeti, kuvvet, kudret ve adalette mükemmel bir yönetim oluşturmuştur. Osman Gazi , fetih hareketlerine başlayıp küffar üzerine yürüdü. Osmanlı diğer beyliklerin birbiriyle mücadelesi yerine,Gaza; yani Allah adına savaş verdiler. Gaza ve cihada verdiği önem nedenilye islam bilginleri tarafından Osman Bey´e gazi ünvanı verdi. Ayrıntılı bilgi için aşağıdaki linki tıklayınız..https://www.ttk.gov.tr/tarihveegitim/osmanli-tarihine-giris/

Osman Gazi´nin ilk kale fethi Kulacahisar´ın alınması

Osmanlı tarihinin ilk muharebesi kabul edilen Ermenibeli-pazarköy çarpışmasından sonra kulacahisar fethedildi.(1285) Ermenibeli pususunun intikamını almak isteyen Osman Gazi 300 kişilik kuvvetle bir gece baskınıyla kaleyi fethetmiştir.
Osman Bey Kulacahisar fethi
Osman Gazi´nin Kulacahisar fethi

Karacahisar´ın Fethi ve Selçuklu sultanının Osman Gazi´ye Ferman göndermesi

İnegöl tekfuru ve Karacahisar tekfuru anlaşarak Osmanlı karşı ititfak kurdular.
Osman Gazi ekizce zaferi
Osman Gazi´nin ekizce zaferi
Osman Gazi Ekizce de yapılan muharebeyi kazandı. Osman Gazi´nin bu zaferi sonrası Selçuklu Sultanı Alaüddün Keykubat bu başarıyı ödüllendirdi. Osman Gazi´ye beylik alemeti olarak tabl,alem ve tuğ gönderdi; Söğüt´e ek olarak İnönü ve Eskişehir´i de verdi. Osman Gazi´nin bu başarıları diğer Bizans tekfurları( Vali) tedirgin etti. Karacahisar tekfurunun Osmanlı karşı faaliyetleri üzerine Osman Gazi harekete geçti. Osman Gazi kaleyi uzun bir kuşatmadan sonra 1291 yılında fethetti.

Osman Gazi tarafından Bilecik´in fethi ve Orhan Gazi´nin evlenmesi

Osman Gazi´nin Bilecik fethi
Osman Gazi´nin Bilecik fethi
Osman Gazi fethettiği topraklarda adaletle hükmetmesi çevredeki bir çok şehri etkiliyordu. Osman Gazi´nin sınırlardaki Bizans tekfurlarını tedirgin ediyordu. Osman Gazi fethettiği topraklar da teşkilatlanmaya önem veriyordu. Osman Gazi´nin himayesine giren Türklerin sayası her geçen gün artıyor ve bu durum onu daha da güçlendiriyordu. Bizans-Rum tekfurları Osman Gazi´yi yenemeyecekleri anlayınca onu hileyle öldürmek için harekete geçtiler(1289)
Osman Gazi Minyatür
Osman Gazi Minyatür
Osman Gazi´yi tekfurlar iki düğün daveti sırasında suikast düzenlemek istediler. Osman Gazi´ye dostu köse Mihal yardım etti. Osman Gazi onların hilesine karşı bir tedbir alarak düğün açık bir yerde yapılırsa katılacağını bildirdi. Oradan yaylaya çıkacağı bildirdi. Osman Gazi, aşiretin eşyası yerine atlara silah yükletti. Kırk kadar gaziyi Bilecik kalesine gönderdi. Kalede çok az asker kaldığı için Osmanlı kaleyi ele geçirdi. Bu haber duyulması üzerine Osmanlı ile Bilecik tekfuruyla yapılan savaşı Osman Gazi kazandı. Gelin esirler arasındaydı, geline Nilüfer ismi verilerek Orhan Gazi ile nikah kıyıldı. Nilüfer hatun islamiyeti seçti.Bursa Ovasında bulunan çay üzerinde köprü yaptıran Nilüfer hatun bu çaya ismini vermiştir. Orhan Gazi´nin bu evlilikten Süleyman ve Murad isminde iki oğlu olmuştur.

Osman Gazi tarafından İnegöl´ün Fethi 1297-1298

Osman Gazi İnigöl fethi
Osman Gazi İnegöl fethi
Osman Gazi, bundan sonra gazalara devamla, Yarhisar Kalesi´ni kuşattı. Bilecik ve Yarhisar gibi iki kalenin fethedilmesi herkesi şaşırttı. Osman Gazi´nin kumandanlardan Turgut Alp ve Abdurrahman Gazi İnegöl´ü fethetti. 1297-1298 İznik Osman Gazi tarafından kuşatıldıysa da fethedilemedi. Osman Gazi Bilecik´i kendine merkez yaptı. Osman Gazi fethettiği yerlere devlet teşkilatını kurdu. Her kaleye subaşı,dizdar ve kadı tayin etti. Köyler tımar olarak sipahilere dağıtıldı.

Osman Gazi´nin bağımsızlığını ilan etmesi

İlhanlı hükümdarı Gazan Mahmud Han,Anadolu Selçuklu hükümdarı Alaeddin Keykubad´ı yenerek İran´a götürdü.Bütün Selçuklu toprakları Moğollara geçti. Selçuklu askerleri ve ileri gelenleri Osman Gazi etrafında toplnamaya başladı. Türkmen boy ve kavimleri Selçuklunun yıkılma sürecine girmesiyle Bizansla mücadele Osman Gazi´ye biat ettiler. Osman Gazi o zamana kadar yaptığı işleri Selçuklu sultanı bildiriyor ve onun emri ile hareket ediyordu. Osman Gazi 1299-1300 yılından itibaren bağımsız hareket ettiğini her tarafa ilan etmiştir. Bu tarihten sonra Osman Gazi fiilen hukuken devletin reisi padişahı olmuştur.
Osman gazi Söğüt Osmanlı başkenti
Osman Gazi Söğüt Osmanlı başkenti
Yurthisar, yenişehir kaleleri Osman Gazi tarafından fethedildi.1301 Osman Gazi Bilecik´ i kayınpederi Şeyh Edebali hazretlerine verdi. Köprühisar seferine Osman Gazi´nin amcası Dündar bey karşı çıktı. Osman Gazi´nin emriyle ordu içindeki huzursuzluğa sebep olan Dündar Bey okla vurularak öldürüldü. Osman Gazi döneminde Kete ve Kestel´i fethetti.(1306) Osman Gazi, oğlu Orhan´ı fetihler için görevlendirdi. 1326 yılında Bolu, Kandıra,Ermenipazarı ve Devehisarı kaleleri fethedildi. Mudanya,Gemlik,Ayanköy,Karamürsel, Orhaneli 1325 yılında bu bölgeler fethedildi.

Şeyh Edebalinin Vefatı

Osman Gazi´nin kayınpederi Şeyh Edebali
Osman Gazi´nin kayınpederi Şeyh Edebali
Şeyh Edebali Bilecik´e bir dergah yaptırır. Fakirlere, yolculara bu dergahta ikramda bulunur. Osman Gazi dergaha ziyarette bulunur. Burada gördüğü rüyayı Şeyh Edebaliye anlatır. Şeyh Edebali Osmanlının büyüyüp yükseleceğine işaret eden rüyayı yorumlar. Şeyh Edebali kızı Mal hatun´u Osman Gazi´ye nikahlar.

Osman Gazi´nin Vefatı

Osman Gazi, Bursa´nın fethi işine oğlu Orhan Gaziye vermiştir. Hastalığı sebebiyle sefere katlamamış fetih müjdesini oğlundan almıştır. Osman Gazi, uzun süren rahatsızlığından sonra, 1326 Ağustos ayında Söğüt´te vefat etti. Türbesi bugün Bursa´dadır.
Osman Gazi Türbesi
Osman Gazi Türbesi
Osmanlının kurucusu Osman Gazi saygı ve minnetlle anıyoruz…

Cevap bırakın