Sultan Yıldırım Bayezid Han 1389-1402

Yıldırım Bayezid Han

Sultan Birinci Bayezid Han, Kosava Muharebesinde babası Sultan Birinci Murad Han´ın şehid olması üzerine Osmanlı tahtına oturdu.

Yıldırım Bayezid Han
Yıldırım Bayezid Han

Yıldırım Bayezid Han, dördüncü Osmanlı sultanıdır.

Yıldırım Bayezid Han, I. Murad´ın Gülçiçek Hatun´dan 1360 yılında doğan oğludur.

Yıldırım Bayezid Han´ın hayatı ordu içinde ve savaş meydanlarında geçti.

Yıldırım ünvanı kendisine 1386 yılında Konya seferinde babası I. Murad Han´ınhttps://www.iyiogretmen.com/1-murad-han/tarih/ yardımına çabuk gelmesi ve önemli işleri çabuk yapması üzerine verilmiştir.

Sefer sonrası Yıldırım Bayezid Han denilmiştir.

Bu ünvanın yanında Yıldırım Bayezid Han´a “Cemalüddin” (güzellik taşıyan )de denilmiştir.

Bugün Türkiye´de Yıldırım Bayezid ismini taşıyan üniversite vardır.Linke tıklayarak üniversiteyi ziyaret edebilirsiniz.https://aybu.edu.tr/Default.aspx

Yıldırım Bayezıd Tuğrası ve çocukları

Sultan Bayezid Han Tuğrası
Sultan Bayezid Han Tuğrası

Yıldırım Bayezid Han´ın çocukları Ertuğrul Çelebi, Mehmed Çelebi,İsa Çelebi,Mustafa Çelebi,Büyük Musa Çelebi, İbrahim Çelebi,Kasım Çelebi,YUSUF Çelebi,Hasan Çelebi, Erhondu Hatun,Paşa Melek Hatun,Fülane Hatun,Uruz Hatun, Hundi Hatun´dur.

Sultan Bayezid Han´ın tahta çıkışı ve Önemli olaylar

Osmanlı tahtına 29 yaşında oturan Yıldırım Bayezid Han iyi bir siyasetçi ve mükemmel bir devlet adamıydı.

Osmanlı´ya düşman Bizans´ı savaşta yardım gönderecek duruma getirdi.

Babasının seçkin kumandanlarından eğitim aldı. 1381 yılında Kütahya´ya vali tayin edildi.

I. Kosova muharbesinde kardeşi Yakupla beraber önemli başarılara imza attı.

Babası vefat etmeden orduya oğlum Yıldırım Bayezid Han´a biat ediniz diye vasiyette bulundu.

Yıldırım Bayezid dönemi Anadolu Beyliklerinin ittafakı

I. Murad´ın şehadeti üzerine Karamanoğlu Alaüddin Ali Bey önderliğinde Osmanlı´ya karşı cephe aldılar.

Yıldırım Bayezid Han´ın tahta yeni çıkmış olmasını fırsat bildiler.

Germiyan Bey´i Yakup Bey, kız kardeşinin çeyizi olarak Osmanlılara verilen yerleri geri almaya başladı.

Karamanoğulları Beyşehir´i aldı. Moğolların reisi “Kara Tatar” diye anılan Mürüvvet Bey Kırşehir´i alarak Kadı Burhanettin´e verdi.

Yıldırım Beyazid Tahta çıktığında Anadolu

Yıldırım Bayezid Han bu saldırılara karşı batı sınırını güvenlik altına alıp Anadolu´ya yöneldi.

Sultan Murad´a bağlılıklarını bildirmesine rağmen Karamanoğulları Anadoludaki beyliklerle ittfak yaptı.
Yıldırım Bayezid Han karşı ;Karamanoğullarının önderliğinde Aydınoğulları,Saruhanoğulları,MenteşeBeyliği,Germiyanoğulları,Hamidoğulları,Teke beylikleri ve Kadı Burhanettin devleti birleşti.

Yıldırım Bayezid Han Anadolu´ya geçince Candaroğlu Süleyman paşa´nın yardımını alarak Germiyanoğulları beyliğine son verdi.

Denizli,Aydın,Menteşe ve Saruhan beylikleri topraklarını kısa sürede fethetti.(1390)

Alaşehir kalesi Bizans tarafından Osmanlı´ya bırakıldı.


Yıldırım Bayezid Han seferi üzerine 1391 yılında Hamidoğulları ve Teke beylikleri Osmanlı´ya katıldı.

Konya üzerine yürüyen Yıldırım Bayezid Han şehri kuşattı. Karamanoğulları barış teklif etti. Rumeli´de çıkan olaylar üzerine Yıldırım Bayezid Han anlaşmayı kabul etti.

Akşehir ve Beyşehir Osmanlı´ya bırakıldı.

Yıldıırm Bayezid dönemi harita
Yıldıırm Bayezid dönemi harita


Yıldırım Bayezid Han Bizans İmparatorları tayini ve İstanbul´u kuşatması

Yıldırım Bayezid Han´ın saltanatın ilk yıllarında Bizans tahtında Yuannis paleogos bulunuyordu. Hapiste bulunan bir başka şehzade Yıldırım Bayezid Han yardım istedi.Yıldırım Bayezid´in yardımıyla tahta oturdu.

Tahtan inen Yuannis ve oğlu Yıldırım Bayezid Han´a daha çok vergi vermeyi kabul edince tahta yeniden oturdu.

Babası ölünce Manuel Osmanlı´ya karşı geldi. Yıldırım Bayezid Han İstanbul´u kuşattı.

Manuel anlaşma teklif etti. İstanbul´da Türk mahellesi kurulması,Galata yakınlarında kağıthaneye kadar arazi Yıldırım Bayezid Han bırakıldı.

Yıldırım Bayezid Han anlaşmayla kuşatmaya kaldırmışsa da Bizans´ı vergiye bağlayıp kontrol altına almıştır.http://istanbulbeyazitdevlet.kutuphane.gov.tr/

Bizans bazı faaliyetleri üzerine 1394 İstanbul yeniden muhasara altına alındı.+


Yıldırım Bayezid Han Niğbolu zaferi

Yıldırım Bayezid Han Niğbolu Zaferi
Yıldırım Bayezid Han Niğbolu Zaferi


Yıldırım Bayezid Han İstanbul muhasarası sırasında Avrupa´daki fetihleri, başta papalık olmak üzere, Hıristiyan devletleri telaşa düşürdü.

Macar Kralı Sigismund ile Bizans imparatoru ikinci Manuel haçlı seferi yapılması istediler.

Haçlı ordusu Macar Kralı Sigismund komutasında; Fransızlar,İngilizler,Almanlar,Belçikalılar,Felemenkler,İsviçreliler,İskoçyallılar,Lombardiyalılar,Rodos Şovalyeleri ile İspanyol ve Bohemya gönüllülerinden oluşuyordu.

Yıldırım Bayezid Han, Niğbolu´da yapacağı meydan muharebesi için toplanma yeri olarak Edirne´yi seçti.

Yıldırım Bayezid Han 25 Eylül 1396 günü Niğbolu önlerine geldi.

Fransız kuvvetleri kısa sürede ortadan kaldıran Yıldırım Bayezid Han düşmanı kısa sürede bozguna uğrattı.

Niğbolu muharebesinde çok sayıda esir alındı. Esirler fidye karşılığı serbest bırakıldı.

Yıldırım Bayezid Han savaştan hissesine düşen ganimetten bir kısmını Edirne ve Bursa da imaret,vakıf,hastane, iki medrese,tekke, cami yaptırdı.

Karamanoğullarının üzerine sefere çıkıldı. Karamanoğullarının sefere katılmayan Mut,Ermenek,Taşeli ve İçel dışındaki toprakları Osmanlı´ya katıldı.

Kadı Burhaneddin ölünce Sivas´ın ileri gelenleri Yıldırım Bayezid Han´dan yardım istediler.1398 yılında Sivas, Tokat, Kayseri ve Aksaray Osmanlı topraklarına katıldı.


Yıldırım Bayezid Han Ankara Meydan Muharebesi 1402

Ankara yakınlarındaki savaşta Yıldırım Bayezid Han düşmanı arkadan yakalamasına rağmen saldırmamıştır.

Yıldırım Bayezid Han savaşta ihanete uğramış Kara Tatarlar Osmanıl ordusunda olmalarına rağmen Osmanlı ordusunu oka tutmuşlardır.

Timur ikinci bir hile yaparak Anadolu beylerini öne sürüp ordu içindeki askerlerin bir kısmının taraf değiştirmesine sebeb olmuştur.

Yıldırım Bayezid Han var gücüyle mücadele etsede durum Osmanlı aleyhine dönmüştür.

Ordu içindeki bazı askerlerin padişahın izni olmadan savaş alanını terk etmesi Osmanlı ordusu moralini çökertti.

Savaş meydanından ayrılanlar arasında Şehzade Süleyman Çelebi ve Şehzade Mehmed Çelebi vardı.

Yıldırım Bayezid Han akşama doğru esir düşmüştür.

Yıldırım Bayezid Han esaret zilletini kaldıramayarak 43 yaşında vefat etmiştir.

1402-1413 yılları arasında Osmanlı Fetret devri başladı.


Yıldırım Bayezid Han oğlu Çelebi Mehmed diğer kardeşlerini ortadan kaldırarak Osmanlının ikinci kurucusu olmuştur.(1413)

Cevap bırakın